In-company training

Het trainingsprogramma kenmerkt zich door specialisatie en diepgang. E-learning zult u er niet in aantreffen. Effectieve overdracht van ervaringskennis komt slechts tot stand in wisselwerking tussen docent en cursist. De kern van die wisselwerking is dat een ervaren docent ziet "waar de cursist zit" en hem precies dat duwtje in de rug geeft dat hij (m/v) nodig heeft.

Duur denkt u? Integendeel. Een groep cursisten kost per uur immers veel meer dan een docent! Trainingen die in de schoolvoorbeelden blijven hangen beklijven niet. Slechts de link naar de praktijk van uw werknemers laat het geleerde werkelijk landen. Het leggen van die link is precies wat u van deze trainingen kunt verwachten.

De volgende trainingen kunnen binnen uw bedrijf worden verzorgd:

Cursustitel Toelichting Tijdsduur Groepsprijs
(vrijblijvende indicatie, zie voorwaarden)
Kwaliteit bij software ontwikkeling Kwaliteit ontstaat als mensen staan voor wat ze maken en open samenwerken. Inrichting van organisatie en proces ter bevordering hiervan staat centraal in deze training. 2 dagen 2400 Euro
(groepsprijs)
Requirements analyse Verzamelen van systeemeisen, domein modellering 3 dagen 3600 Euro
(groepsprijs)
Design patterns Weergave in UML met codevoorbeelden in C++, Python, C# or Java 3 dagen 3600 Euro
(groepsprijs)
Praktisch gebruik van UML voor ontwerp en documentatie Welke diagrammen voor welke situatie, scheiden van hoofd- en bijzaken, praktijkvoorbeelden, opgaven 2 dagen 2400 Euro
(groepsprijs)
Ontwerp van Real Time systemen Verkrijgen korte en constante responsetijd, portable architectuur, voorkomen deadlocks en racecondities 3 dagen 3600 Euro
(groepsprijs)
Programmeren in Python hands on Batterijen inbegrepen: Krachtige ingebouwde datastructuren en het dynamische karakter van deze taal maken het mogelijk zeer snel een goede, onderhoudbare applicatie te bouwen 3 dagen 3600 Euro
(groepsprijs)
Object georienteerd programmeren in C++ hands on Gebruik van de kracht van C++ om onderhoudbare en begrijpelijke programma's te maken 4 dagen 4800 Euro
(groepsprijs)
De C++ Standard Template Library Basiselementen met voorbeeldcode, gebruik in de praktijk 2 dagen 2400 Euro
(groepsprijs)
.NET programmeren in C# or IronPython hands on, wizzards off
Systematische behandeling, voorbeeldcode en oefeningen, inclusief gebruik Windows Forms library 3 dagen 3600 Euro
(groepsprijs)
Systematisch testen in de praktijk Gestructureerd, geautomatiseerd, gebruikmakend van simulatie 2 dagen 2400 Euro
(groepsprijs)

Deeltrajecten en combinaties zijn mogelijk en cursisten worden aangemoedigd cases uit lopende projecten mee te brengen voor behandeling in de groep.