Kennismaking

Mijn naam is Jacques de Hooge en ik ben gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van technische en wetenschappelijke software. Via mijn eenmansbedrijf, GEATEC engineering, werk ik sinds 1987 voor uiteenlopende grote en kleinere bedrijven, vaak als lead engineer in een team van ontwikkelaars, waarvan de overige leden werknemer zijn van het betreffende bedrijf.

Mijn meerwaarde daarbij is een ongebruikelijk diepgaande ervaring met het bouwen van zeer diverse innovatieve applicaties, uiteenlopend van real time besturingen van containerkranen, via flowsimulatie van olievelden tot software voor non-invasief cardiologisch onderzoek. Naast deze werkzaamheden doceer ik Kunstmatige Intelligentie, Real Time Control Systems, Beeldverwerking en Wiskunde aan de Hogeschool Rotterdam en ben ik co-auteur van een aantal wetenschappelijke publicaties over Medische Beeldverwerking. Daarnaast geef ik in-house trainingen over diverse aspecten van sofware ontwikkeling, niet gebaseerd op boekenwijsheid maar op praktische ondervinding gecombineerd met harde theoretische kennis. Trainingen die op dit moment voor u kunnen worden verzorgd betreffen onder andere:

Diepgang en voorkennisnivo worden in overleg precies afgestemd op de behoefte binnen uw bedrijf.

Als ik het voor het kiezen heb, ontwikkel ik technische en wetenschappelijke applicaties het liefst gebruik makend van een combinatie van C++ en Python. Deze combinatie staat, mits verstandig toegepast, garant voor onderhoudbaarheid, portabiliteit en efficiency, zowel qua ontwikkeling als qua executie. Echter heb ik ook ruime ervaring met andere ontwikkelplatforms en talen, varierend van PLC's tot Java, C#, Fortran, Pascal, Basic en diverse assembly talen.

Vaak raak ik bij een bedrijf betrokken op het moment dat er al flink wat "legacy" software is en men tegen hardnekkige problemen aan begint te lopen: Aanpassing als antwoord op nieuwe requirements blijkt steeds moeilijker te worden, men zou de problemen graag grondig aanpakken, maar onder druk van lopende projecten wordt dat steeds weer uitgesteld. Hoe uit deze verstarring te geraken zonder riskante "big bang" operaties is mijn specialiteit. Het komt er op neer dat in samenwerking met alle ontwikkelaars en gebruikmakend van de gemeenschappelijk aanwezige kennis, de software stap voor stap, in het kader van lopende projecten, geherstructureerd wordt. Al na betrekkelijk korte tijd lopen de ontwikkeltijden door de betere structuur terug, waardoor het proces in een stroomversnelling komt en het enthousiasme groeit.

Wat ik kan bieden, zowel voor "duurzame" nieuwbouw als voor bovenbeschreven gerichte stapsgewijze upgrading, is (heel veel) ontwerpervaring. Het is noodzakelijk een helder beeld te hebben van waar men uit wil komen en dit ook naar alle ontwikkelaars te communiceren. Daarbij is geen sprake van eenrichtingverkeer maar van een respectvol gebruik maken van de inzichten van de ontwikkelaars die de betreffenfe toepassingsgebied vaak al jaren kennen. Mijn rol daarin betreft het "oogsten" van die inzichten en het combineren ervan in een robuust, modulair testbaar, uitbreidbaar ontwerp. Dit is waar ik goed in ben, the proof of the pudding is the eating. Uiteraard zijn uitgebreide referenties op aanvraag beschikbaar.

Tot slot: Mijn samenwerkings-stijl is recht door zee, met een open oog voor de menselijke factor. Is uw interesse gewekt, bekijk dan eerst eens mijn CV en neem desgewenst contact op. Dit contact en eventueel daaruit voortkomende gesprek(ken) zijn altijd vrijblijvend, samenwerking is pas zinvol als er een gefundeerd wederzijds vertrouwen is ontstaan. Hoe dit precies geformaliseerd wordt is stap twee en wat mij betreft vatbaar voor open overleg.